•   23 Nisan Mh. Atabulvarı Gizemler Plaza 3 No:5 K:3 D:17 Nilüfer Bursa
  • 0 224 451 16 67
  • demiron@demironip.com

Hakkımızda


Fikri Mülkiyet (IP - Intellectual Property), bilinirlik veya finansal fayda sağlamak üzere zihinsel bir çaba sonucu ortaya çıkan, Patent, Marka, Tasarım, Coğrafi İşaretler gibi Sınai Mülkiyet Hakları (Industrial Property) yanında edebi ve sanatsal eserler gibi Telif Haklarına konu olan ürünleri tanımlamaktadır.” (What is Intellectual Property? – WIPO “Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü”)

Demiron İnovasyon Teknoloji Yönetimi A.Ş., Teknik ve Hukuk alanındaki yetkinliği ile Fikri ve Sınai Mülkiyet alanındaki yenilikçi fikirlerinizin yurtiçinde ve yurtdışında korunmasını sağlamak üzere Bursa’da kurulmuş olan dinamik ve yetkin bir danışmanlık firmasıdır.

Bunun ötesinde amacımız “İnovasyon ve Teknoloji Yönetimi” konularındaki çalışmalarımızla sizlerin doğru ürünü, doğru zamanda pazara sunmanıza destek olmaktır.

WIPO’nun 2016 yılı için yayınladığı Dünya Fikri Mülkiyet Göstergelerine (World Intellectual Property Indicators 2017) göre dünya çapında yapılan patent başvuruları 2015 yılına göre % 8,3 ve Marka başvuruları % 13,5 oranından artarak 3.127.900 adet patent ve 9.768.200 adet marka başvurusu gerçekleşmiştir.

Buna göre şirketlerin rekabet gücünün belirlenmesinde sahip oldukları yenilikçi anlayış anahtar rol oynamaktadır. Bizler artan bu rekabet ortamında müşteri odaklı hizmetin öneminin bilincindeyiz.

Amacımız Fikri Haklarınızın korunmasında Teknik ve Hukuk bilgimizin yanında bir işletmenin değer zincirindeki araştırma-geliştirme, üretim ve satış gibi faaliyetlerini de göz önüne alan kapsamlı bir danışmanlık sunmaktır. Başka bir deyişle, “Fikri Mülkiyet Haklarını” “İnovasyon ve Teknoloji Yönetimi” ile birleştirerek siz müvekkillerimize bir korumadan daha fazlasını verebileceğimiz hizmet modeli sağlamaktır.

Öğrenen Organizasyon” kültürümüz ile değişen pazar şartlarına sürekli uyum sağlarken siz müvekkillerimizi de Fikri Mülkiyet Hakları alanındaki değişimler hakkında bilgilendirmeyi görev bilmekteyiz.

Patent ve Faydalı Model

Buluşlarınızın koruma kapsamını belirleyecek doğru cümleler ile kâğıda dökülmesini sağlamak için her bir dosya bir akademik çalışma olarak ele alınmaktadır. Patent dosyanızın hazırlanmasında sadece teknik olarak istenilene ve gerçekleşene değil, hukuki olarak korunabilene ve uygulanabilene ulaşmayı amaçlamaktayız. [Devam]

Marka

Şirketinizin sunduğu hizmet ya da malları başka şirketlerin mal ve hizmetlerinden ayıran ve tüketicilerin satın alma kararına etki eden işaretlerinizin tescil edilmesi size verilmiş önemli bir haktır. [Devam]

Tasarım

Tasarımlar da Patent, Faydalı Model ve Markalar gibi Sınai Haklardandır ve tescil ile korunabilmektedir. Patentlerde teknik özelliği olan ürünler, Markalarda mal veya hizmetinizi tanımlayan işaretler korunurken Tasarımlarda ürünlerinizin estetik yapısı korunmaktadır. [Devam]

İnovasyon ve Teknoloji Yönetimi

"...Because its purpose is to create a customer, business has two—and only two functions: Marketing and innovation. Marketing and innovation produce results, all the rest are costs." (Peter Drucker)

Araştırma ve Geliştirme (ARGE) faaliyetlerinizin sonucu ortaya çıkan fikirlerinizin korunmasını sağlamanın yanında amacımız, ARGE çalışmalarınızda yeni fikirler elde etmenizi sağlayacak enstrüman ve bilgileri sizlere sunmaktır. [Devam]

Şirketinizin fikri çalışmalarının sonucu olarak ortaya çıkan ve pazardaki yerini güçlendirecek olan Patent, Marka ve Tasarımlarınızın korunması için sizlere yardımcı olmaktan memnuniyet duyarız.