•   23 Nisan Mh. Atabulvarı Gizemler Plaza 3 No:5 K:3 D:17 Nilüfer Bursa
  • 0 224 451 16 67
  • demiron@demironip.com

Patent ve Faydalı Model


Demiron IP olarak öncelikli amacımız buluşunuzu doğru anlayıp, hedefleriniz ve beklentileriniz hakkında bilgi sahibi olmak ve aşağıdaki hizmetlerimiz doğrultusunda birlikte yol haritanızı belirlemektir.

 

 

Patent / Faydalı Model Başvuru ve Süreç Takibi:

+ Patent ve Faydalı Model tarifnamelerinin hazırlanması

+ Yurtiçi / Yurtdışı patent ve Faydalı Model başvuru ve süreçlerinin yürütülmesi

+ Avrupa Patent başvuru ve süreçlerinin yürütülmesi

+ PCT (Patent Cooperation Treaty) kapsamında uluslararası patent başvuru ve süreçlerin yürütülmesi

+ Ülkesel ve diğer bölgesel (Avrasya, Afrika) başvuru ve süreçlerinin yürütülmesi


Patent / Faydalı Model Genel Danışmanlık:

+ Türkiye / Dünya çapında Patent araştırması

+ Tekniğin bilinen durumunun (State of the Art) belirlenmesi

+ Patent inceleme raporuna karşı savunma hazırlama

+ Yayınlanan başvuruya itiraz etme ve gelen itiraza savunma verilmesi

+ Üretim Serbestliği (Freedom to Operate - FTO) raporu hazırlama

+ Üretim Serbestliği raporu için Patent haritası oluşturmak (Patent Mapping)

+ Patent İhlal Analizi

+ Patent Hükümsüzlük (Çürütme) raporu hazırlama

+ Patentin etrafından dolaşma çalışması (Design around)

+ Patent ve Faydalı Model yenileme hizmetleri

+ Yurtiçi / Yurtdışı patent izleme

+ Patent stratejileri hakkında bilgilendirmek ve şirket hedefleri doğrultusunda bir IP-Yönetimi geliştirmek

+ Patent Portföy Yönetimi (*Patent sayılarınızın çokluğu patentlerinizin ekonomik anlamda değerli olduğu anlamına gelmez. Patentlerinizin sayısı değil, kalitesidir önemli olan.)

+ Patent Lisans Sözleşmesi hazırlama

+ Patent çeviri hizmetleri

+ Diğer Hizmetler (Devir, Adres, Unvan değişikliği vb.)


Diğer Patent Araştırmaları:

+ Rakiplerin patent aktivitelerinin izlenmesi amacıyla araştırma

+ Potansiyel lisans alıcıların tespit edilmesi amacıyla araştırma

+ Yeni teknik çözümler için fikir ve motivasyon kazanmak amacıyla teknolojik gelişmelerin araştırılması

Patent Değerleme ve Ticarileştirme

Patent Eğitimlerimiz:

+ Genel Patent eğitimi

+ Yurtiçi patent süreç eğitimi

+ Yurtdışı patent süreç eğitimi (Uluslararası anlaşmalar ve EPO, WIPO başvuru süreçleri dahil)

+ Patent araştırması ve analizi eğitimi

+ Stratejik Patent Yönetimi Eğitimi

NOT: Eğitimlerimiz genel itibariyle şirketinizin talep ve beklentisi çerçevesinde size uygun olarak uluslararası akademik kaynaklar kullanılarak hazırlanmaktadır. Eğitim içeriğini belirlemeden önce ayrıca katılımcılarla bir ön anket yapılacaktır.